عضويت    ورود
پنل ورودي
» » گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97

قله هفت تنان

قله هفت تنان با ارتفاع 4180 متر در شمال غرب زرد كوه و جنوب غرب شيخ عليخان در فاصله 93 كيلو متري شهركرد و 15 كيلو متري شهر چلگرد قرار دارد اين كوه از شمال غرب به كوه قنبر كش و از شمال شرق به كوه سر كشان متصل است هفت تنان در نزد عشاير به معني هفت مردان يعني هفت مرد مقدس كه از جور حاكمان وقت به كوه پناه آورده و در دل كوه بخاطر جلوگيري از گزند دشمنان از نظر ها غايب شده اند .
(بهترين زمان صعود به اين قله از نيمه اول تير ماه تا پايان شهريور مي باشد ).

مسير صعود به قله هفت تنان

براي صعود به اين كوه افسانه اي كه به پلنگ چهارمحال معروف است و نزد عشاير از اهميت خاصي برخوردار است . بايد از چلگرد به شيخ عليخان رفت كه فاصله آن در حدود 10 كيلو متر است جاده مذكور به روستا هاي سر آقا سيد و خويه منتهي مي شود . شيخ عليخان مي تواند آغاز حركت باشد اما مناسب تر اين است كه جاده را ادامه داده و در حدود 2 كيلو متر پس از شيخ عليخان در مكاني به نام گلچين كه جايگاه كوچ نشينان به صورت متمركز مي باشد ، حركت كوه پيمايي را آغاز کرد.

چشمه نسبتا بزرگي به نام گلچين در كنار جاده وجود دارد . و زير آن استخري ايجاد شده است از اين محل حركت به سوي هفت تنان شروع مي گردد .ابتدا از يكي از شاخ ابهاي رودخانه كوهرنگ گذشته و پس از صعود از پادگانه به سمت مقابل رود خانه از تپه اي با ارتفاع حدود 100 متر بالا رفته و وارد دشت خوشاب مارمولکی مي شويم .هفت تنان از دور هم چون اسبي كهر روي دو پاي خويش بلند شده و سر بر افراشته به نظر مي ايد منطقه پوشيده از گل هاي زيبا و گيا هان تازه روئيده اي است كه عطر آنها فضا را پر كرده اين ويژگيها به همراه ديوار عظيم كوهستان زردكوه كه قله ها و ستيغ هاي بلند و سر به فلك كشده آن تا پايين پوشيده از برف است هواي دل پذير و پراكنش سياه چادر هاي عشاير كوچنده بختياري كه به دنبال چراگاه هاي تازه گله هاي گوسفند آنها در سراسر منطقه پراكنده اند و صداي زنگوله هاي آنها از هر سو به گوش مي رسد آنچنان هنرمندانه در كنار هم چيده شده اند كه چشم هر تماشاگر بدون ذوقي نيز خيره ميشود .

پس از عبور از دشت خوش آب مارمولکی به دره نسبتا عميقي مي رسيم به نام دره جي جي كه يكي از شاخه هاي اصلي آب كوهرنگ بنام رود خانه آب سرده در كف آن جريان دارد . از راهي پاكوب شده به صورت تراورسي بر خلاف جهت جريان آب ارتفاع سمت راست يا شمال شرق رود خانه را به تقريب تا نيمه با شيب ملايم پايين رفته و در كنار رود خانه قرار مي گيريم در اينجا پلي طبيعي ايجاد شده است اين پل از قطعه سنگ بزرگي كه بر روي رود خانه افتاده تشكيل شده و بنام پل جه جه خوانده مي شود بر اثر گذر عشاير كوچنده بختياري در طي سال ها و كمي دست كاري سنگ ها مسير مشخصي دارد. حركت از چشمه گلچين تا پل جه جه 1 ساعت زمان نياز دارد.

بعد از پل جه جه ابتدا از كنار آب در دره مقابل پل كه بنام دره لا شير معروف است به سمت هفت تنان مسير ادامه يافته و آنگاه پس از صعود از تپه وارد يك سطح فرسايشي نسبتا هموار به صورت دشت دامنه اي مي شويم . حركت ما به سمت جنوب به طرف ابتداي دره ايلوك است دره ايلوك از نزديك قله هفت تنان شروع شده و در بين يال شمال شرقي هفت تنان و خط الراس اصلي كه اين قله را به ديگر قله هاي زركوه متصل مي سازد كشيده شده است البته هنگاميكه به دشت مي رسد به سمت شمال شرق منحرف مي شود .در محلي كه دشت دامنه اي به كوه منتهي مي شود پناهگاهي ساخته شده است پناهگاه مذكور به همت گروه پيام زردكوه بنا نهاده شده و در سال 1377 مورد بهره برداري قرار گرفته اين پناهگاه از نوع سنگي با سقف شيرواني و در حدود 20 نفر گنجايش دارد . فاصله رود خانه آب سرده تا پناهگاه 1 ساعت است همچنين چشمه كوچك در شمال غرب پناهگاه وجود دارد و آب آن مورد استفاده عشاير است .

در ابتداي دره ايلوك يخ برف تا اواخر تابستان وجود دارد و به فاصله حدود .5 ساعت در دره آب وجود دارد .مسیر حرکت به سوی قله از دره ايلوك آغاز می شود.اگر چه از دره ايلوك بنام يخچال ايلوك نام برده شده ، اما چون از نظر علمي با شكل يخچال كلاسيك تفاوت دارد بنابر اين در اينجا از آن به عنوان يخ برف نام برده مي شود . اين دره طولاني ترين دره يخ برفي استان و شايد بتوان گفت ايران و حتي خاورميانه است . در سال هاي خشك سالي در تابستان طول يخ برف به حدود 7 كيلومتر ميرسد . در سالهاي پر بارش بخش اعظم اين يخ برف به صورت دائمي تا ريزش برف جديد مي ماند .حركت از بعد از پناهگاه براي كوهنوردان نياز به آموزش هاي لازم و داشتن تجهيزات مناسب دارد و در 100 متري قله به علت شيب خيلي تند حتما نكات ايمني بايد رعايت شود

با یاد و نام ایزد یکتا


گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97

آدینه 1397/04/01

اعضا شرکت کننده :


گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 971 - محمدرضا خادمی
2 - غلام کبیری ( همایون )
3 - عبدالرحمان موسوی ( روزبه )

گزارش :

طبق هماهنگی با اعضاء شرکت کننده ، روز جمعه ساعت 3 صبح با یک دستگاه خودرو شخصی از مبداء به سوی چلگرد از توابع استان چهارمحال بختیاری که در حدود 200 کیلومتری خمینی شهر واقع شده رهسپار شدیم .ساعت 4 به شهرکرد رسیدیم و طبق قراری که با راهنمای برنامه آقای خادمی گذاشته بودیم ایشان در میدان شهدا شهرکرد به ما پیوستند و به طرف چلگرد روانه شدیم.
وارد جاده شهرکرد - فارسان شدیم و با گذر از چند روستای بین راهی به شهر چلگرد در 100 کیلومتری شهرکرد رسیدیم و جاده ( آبشار شیخ علیخان ) را پیش گرفتیم.
پس از طی 5 کیلومتر جاده شیخ علیخان ، وارد جاده فرعی سمت چپ که با تابلو سر آقا سید مشخص است ( جاده تاسیسات ) شدیم و بعد از طی 3 کیلومتر جاده اسفالته و گذشتن از پل رودخانه وارد جاده خاکی سمت راست ( دشت خوشاب مارمولکی ) شدیم و تا آخر جاده خاکی که به دره ایلوک ( ایل وک ) می رسد را پیموده و ساعت 6 صبح در ارتفاع 2667 متری مشغول خوردن صبحانه درون اتومبیل شدیم.
ساعت 6:20 با سر گامی آقای خادمی از روی پاکوب دره ایلوک پایین کشیدیم و از عرض رودخانه گذشتیم و طول دره ایلوک را تا نزدیک جان پناه پیمودیم و برای پرهیز از گرما و دوری از آفتاب ، روی یخچال ایلوک رفته و پیمایش را ادامه دادیم.

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97


پس از یک ساعت در ارتفاع 3065 متری کنار چشمه آبی برای استراحت و خوردن آب توقف چند دقیقه ای کردیم.

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97


مسیر یخچال را با احتیاط پیمودیم و در ارتفاع 3725 متری کنار آخرین چشمه آب که جای مناسبی برای کمپ و شبمانی است استراحتی کوتاه کرده و پس از آبگیری تا اول گرده ذوزنقه ای را طی کردیم.

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97


ساعت 9:50 اول گرده ذوزنقه ای در ارتفاع 4070 متری بودیم و با ریزه خواری نیروی از دست رفته را جبران نموده برای آخرین قسمت صعود که بیشتر از روی تیغه انجام می گیرد حرکت کردیم.

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97


در دو طرف تیغه یخچال های بزرگی وجود دارد که کار صعود را سخت و خطرناک می کند ساعت 10:25 قله هفت تنان با ارتفاع 4180 متر گروه سه نفره ما را پذیرا شد

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97


پس از استراحت و مراسم قله و گرفتن چند عکس و فیلم یادگاری ، ساعت 11:10 فرود کردیم و پس از فرود از ذوزنقه روی پاکوب بالای یخچال ایلوک افتادیم و با وجود هوای گرم قبل از جان پناه روی یخچال ایلوک رفتیم و تا نزدیک رودخانه را پیمودیم.
ساعت 14:40 کنار رودخانه سر و صورت خود را با آب صفایی داده و پس از خوردن آب از روی پاکوب به بالای دره صعود کردیم و سرانجام ساعت 15 کنار خودرو کوله ها را زمین گذاشته و به پیشنهاد آقای خادمی برای خوردن نهار به کنار سر چشمه کارون که در 10 کیلومتری دره ایلوک بود رفتیم.

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97


ساعت 16:30 پس از خوردن نهار در کنار سرچشمه به طرف چلگرد حرکت کردیم و ساعت 18 پس از تشکر و خداحافظی از همنورد گرامی آقای خادمی از شهرکرد به سوی شهرمان روانه و سر انجام ساعت 19:50 در کمال صحت و سلامت و با خاطره ای خوش به خمینی شهر رسیده و از همدیگر جدا گشتیم.

نکته ها :

1 - بهترین فصل صعود اواسط بهار و اواخر مهر است.
2 - در امتداد دره ایلوک چشمه های متعدد برای آبگیری وجود دارد.
3 - خط دهی موبایل در قسمت هایی از مسیر و قله امکان دارد.
4 - به واسطه نزدیک بودن جانپناه به شروع مسیر پیمایش ، شبمانی و کمپ در کنار چشمه های موجود مناسبتر است.

گزارش صعود به قله هفت تنان ( 4180 متر ) تابستان 97
موضوع: ویژه ها, گزارش برون استانی نويسنده modir  5-04-1397, 05:47   بازديد: 779   
ارسال ديدگاه
نام:
ايميل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
كاراكترها را وارد نماييد: