عضويت    ورود
پنل ورودي

تمرینات تیم ملی کوهنوردی با اسکی فرانسه در ایران

تیم ملی کوهنوردی با اسکی کشور فرانسه تمرینات آماده سازی خود را در منطقه سرچال و علم چال برگزار نمود