عضويت    ورود
پنل ورودي

گزارش صعود و نصب قله رخ ( 2410 متر ) زمستان 97

قله رخ کوه ساسفید ( سال سفید ) با ارتفاع 2525 متر از رشته کوه های زاگرس مرکزی است.این کوه از شمال به روستای جهاد آباد از شرق به جاده کمربندی و پالایشگاه اصفهان از جنوب به میان دشت ( دشت بین خمینی شهر و شاهین شهر ) و از غرب به منطقه قامشلو و کوه های

گزارش صعود به قله ی ساسفید و نصب تابلو قله به ارتفاع (2525 متر) زمستان 96

کوه ساسفید با ارتفاع 2525 متر از رشته کوه های زاگرس مرکزی است. این قله از شمال به روستای جهاد آباد از شرق به جاده کمربندی و پالایشگاه اصفهان از جنوب به میان دشت ( دشت بین خمینی شهر و شاهین شهر ) و از غرب به منطقه قامشلو و کوه های نجف آباد منتهی

گزارش صعود به قله صلا(2476 متر) و نصب تابلو ارتفاع

کوه صلا يكی از قلل معروف شهرستان خمينی شهر صلا می باشد ارتفاع قله اصلی 2476 متر و ارتفاع شهرستان از سطح دريا 1620 متر می باشد کوه صلا در سمت شمال شهرستان قرار گرفته است و صعود به این قله از چهار جبهه آن میسر است .(جبهه شمال - جنوب - شرق و غرب )

گزارش صعود از چشمه اورمیده به چشمه لادوزخ

با یاد و نام ایزد یکتا برنامه باشگاه کوه نوردی مهربین جمعه ( 1395/12/20) پیمایش مسیر چشمه اورمیده به چشمه لادوزخ مدت زمان اجرای برنامه: نیم روزه اعضاء شرکت کننده : 1 - غلام کبیری(همایون) 2 - مجید ماهوش(کوروش) 3 - محسن ملکزاده 4 - سعید

گزارش صعود به قله ساسفید (2520 متر)

کوه سا سفید در بین شهرستان خمینی شهر و روستای جهاد آباد شاهین شهر واقع شده و از دو جبهه رایج صعود به آن امکان پذیر است. جبهه شمال شرقی که از چشمه بژن شروع و پس از صعود دره لاتاریک از یال شمالی صعود می شود صعود قله از این جبهه 2/5 ساعت کوه پیمایی

گزارش صعود از لاتاریک به لادوزخ

با یاد و نام ایزد یکتا برنامه باشگاه کوه نوردی مهربین جمعه ( 1395/11/15) کوه پیمایی از لاتاریک به لادوزخ اعضاء شرکت کننده : 1 - غلام کبیری (همایون) 2 - مجیدماهوش(کوروش) 3 - حسین باقری(کیان) 4 - حسین منتظری(بابک) 5 - حسین ماندگاری 6 - محمود

گزارش صعود از دره لاوه(لاوی) تا جان پناه ساسفید (چشمه لادوزخ)

با یاد و نام ایزد یکتا برنامه باشگاه کوه نوردی مهربین جمعه ( 1395/11/01) کوه پیمایی مسیر چشمه لاوه(لاوی) به چشمه لادوزخ(جان پناه ساسفید) اعضاء شرکت کننده : 1 - مرتضی آقامحمدی 2 - حسین ماندگاری 3 - محمود ماندگاری 4 - رمضانعلی عسکری فر 5 - سید

گزارش صعود از دره لادوزخ تا جان پناه ساسفید

با یاد و نام ایزد یکتا برنامه باشگاه کوه نوردی مهربین جمعه ( 1395/10/17 ) پیمایش دره لادوزخ تا جان پناه ساسفید (محل چشمه) اعضاء شرکت کننده : 1 - غلام کبیری(همایون) 2 - نورالله براهیمی(سامان) 3 - حسین غفوری 4 - قدیر ثنایی 5 - رسول براهیمی 6 -